OPENPOWER Sp. z o. o. uzyskało grant na realizację projektu rozwojowego dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu "Granty na badania i rozwój", umowa o powierzenie grantu nr GRANT2/130.

CEL PROJEKTU:
Projekt rozwojowy ma na celu opracowanie i stworzenie w wyniku prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez jednostkę zewnętrzną prototypu prądnicy służącej do wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł energii odnawialnej. Prądnica będzie wykorzystywana jako element mikroinstalacji OZE (mini elektrowni wiatrowej) stosowanej w budynkach jednorodzinnych.

Wkład Funduszy Europejskich:  94.400,00 PLN


OPENPOWER Sp. z o.o. uzyskało grant na realizację projektu rozwojowego dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu "Granty na badania i rozwój", umowa o powierzenie grantu nr GRANT2/92.

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest wykonanie prac badawczo-rozwojowych oraz opracowanie prototypu aplikacji do wypożyczania/wynajmowania produktów (rzeczy/przedmiotów/ urządzeń). Prace badawczo-rozwojowe obejmują analizę i porównanie dostępnych na rynku polskim rozwiązań (systemów/aplikacji) umożliwiających wypożyczanie/wynajmowanie produktów. Prace badawczo-rozwojowe będą uwzględniać konkretne propozycje dotyczące technologii i funkcjonalności aplikacji. W wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych zostanie opracowany prototyp aplikacji do wypożyczania/wynajmowania produktów (rzeczy/przedmiotów/ urządzeń).

Wkład Funduszy Europejskich: 51.000,00 PLN